Partneři projektu /Projektpartner

Vedoucí partner /Hauptpartner LP1

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.


Projektový partner /Projektpartner PP2

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 


Projektový partner /Projektpartner PP3

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald 


Asociovaný partner k LP1 /Assoziierter Partner von LP1

Správa Národního parku Šumava


Asociovaný partner k PP3 /Assoziierter Partner von PP3

Bezirk Niederbayern, Fachberatung für Fischerei


Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwalds