Kontakt

RNDr. Petr Blabolil, PhD. 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav

Na Sádkách 702/7, 370 05 České Budějovice


Telefon

+420 728 846 173

E-mail

petr.blabolil@hbu.cas.cz

 

Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwalds