Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy   


Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche   

des Böhmerwalds   


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027.